การทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 1/2566


       นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติการกู้แล้ว ให้ดำเนินการจัดทำสัญญา และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป