แหล่งงานจากเว็บไซต์

 

 
     ปัจจุุบัน สื่ออินเตอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากในการหาตำแหน่งงาน โดยสามารถเข้าไปค้นหาตำแหน่งงานที่ต้องการได้จากเว็บไซต์หางานต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
   ตัวอย่างเว็บไซต์หางาน
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
   >>> —– <<<