จิตอาสา Eat & Pick (28 พ.ย. 2561)

 
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
” Eat & Pick : Smart Canteen – Green University “
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ลาน Peace Garden มหาวิทยาลัยสยาม
(พร้อมกัน ณ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัยสยาม เวลา 9.00 น.)
  การแต่งกาย : เสื้อยืด กางเกงขายาว   
  สนใจลงชื่อ  สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (เซเว่นฯ ชั้น2)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อ.สมหญิง เหง้ามูล โทร. 082-711 6307
::::::: นักศึกษากองทุนฯ จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา 4 ชั่วโมง :::::::