col

18,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
 
       อาชีพไหนจะมาแรง มีอนาคตในการทำงาน เพราะ การตัดสินใจเลือกอาชีพ นอกจากความถนัดของเราแล้วอีกเรื่องที่ต้องนำมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ก็คือ "เรียนจบไปแล้วจะมีงานทำหรือไม่"
    เทรนที่บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำอย่าง Consulting firm McKinsey & Company แนะนำธุรกิจที่จะมาแรงในปี 2020 เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจให้กับตัวเอง
 
 1 >>> นักวิเคราะห์ข้อมูล
       เชื่อหรือไม่ว่า ยุค digital ที่เป็นอยู่ ณ ทุกวันนี้ ข้อมูลจะกลายเป็นขุมทรัพย์ ที่รอคอยคนที่มีทักษะการแปลงข้อมูลมาให้เกิดประโยชน์ได้ คำว่า BIG DATA กลายเป็นคำยอดฮิตที่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลลูกค้า มีเต็มไปหมด “นักวิเคราะห์ข้อมูล” จึงกลายเป็นที่ต้องการของตลาด แต่น้องๆ ที่อยากมีอาชีพด้านนี้ นอกจากเก่งคณิตศาสตร์แล้ว น้องยังต้องเก่งในแขนงความรู้ที่น้องจะไปวิเคราะห์ด้วยพร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้หลายๆแขนงวิชา
 
2 >>> นักจิตวิทยาบำบัด
   จากการแข่งขันในสังคม จะทำให้คนมีความเครียด และความกดดัน ดังนั้น ความต้องการนักจิตวิทยาบำบัด สำหรับการให้คำปรึกษาชีวิตครอบครัว ชีวิตการทำงาน จะมากขึ้นด้วยเช่นกัน ในต่างประเทศอาชีพนี้ มาแรงมาก มีการคาดการณ์ว่า ตลาดนี้จะโตถึง 41%ในปี 2020 ทีเดียว
 
 3 >>> นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์
       เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าดังนั้นความต้องการแรงงานเฉพาะด้านทางด้านชีววิทยา, เคมี,วิศวกรรม ฯลฯ จึงขยายตัวตามมาด้วย ยิ่งปัจจุบันประเทศไทยเองก็มีสถาบันต่างๆที่รองรับแรงงานส่วนนี้ จัดตั้งขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ ลองหาข้อมูลกันดูนะ
 
 4 >>> วิศวกรคอมพิวเตอร์
     ยุคไอที ที่อะไรๆ ก็อยู่บนโลกดิจิตอล ทำให้การพัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ รวมถึงฮาร์ดแวร์ต่างๆ ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์จำ นวนมหาศาล ทุกภาคส่วนของธุรกิจต่างต้องนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโยลีสารสนเทศมาใช้ปรับ ปรุงประสิทธิภาพขององค์กร เช่น ธนาคาร ก็ต้อง การระบบคอมพิวเตอร์ที่จะรอง รับการทำธุรกรรมการเงินที่ขยายตัว, บริษัทขนาดใหญ่ ต้องการระบบ network ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ เป็นต้น
 
 5 >>> สัตวแพทย์
          ในสังคมยุคที่คนมีลูกน้อยลง คนรวยหลายๆ คน ก็จะหันมาเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น และมีการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองเป็นอย่างดี ใครที่รักสัตว์อยู่แล้ว อาชีพนี้ ก็น่าสนใจใช่ย่อยนะ
 
 6 >>> วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
           ยุคแห่งภาวะโลกร้อน พลังงานสะอาด หรือ พลังงานทางเลือกจะเป็นอีกสิ่งที่คนสนใจ เพื่อมาทดแทนพลังงานที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้น วิทยาศาสตร์สายสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกสายอาชีพที่ถูกรวมเข้าไปในอาชีพน่าสนใจ ในปี 2020 เราคงจะได้เห็นรถยนต์ที่ใช้น้ำ เป็นพลังงาน กันก็ได้ ใครจะรู้
 
 7 >>> อาชีพสายสุขภาพ
           รู้ไหมว่า อีก 5 ปี คนแก่จะมีสัดส่วนมากขึ้น และต้องการการดูแล จำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น ความต้องการดูแลสุขภาพ และการรักษาพยา- บาลก็จะมากขึ้นตามมาด้วย ใครเลือกอาชีพสายนี้ รับรอง มีงานทำล้นมือแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์, สาธารณสุข, พยาบาล,ทันตแพทย์, เภสัชกร เป็นต้น
 
 8 >>> นักบริหาร
    ในโลกยุคไร้พรมแดน การทำงานบริหารจัดการคนจากหลากหลายที่ การติดต่อประสานงานกับข้ามโลกจะเกิดขึ้น ดังนั้น นักบริหารจัดการ และนักวางแผน จึงเป็นอาชีพที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้ แต่อย่าลืมนะว่า นอกจากทักษะการปฎิสัมพันธ์กับผู้คน และการวางแผนแล้ว การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษก็คงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับยุค 2020
 
9 >>> นักการเงิน
       รูปแบบบริการทางการเงิน และการลงทุนทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น จำ เป็นต้องมีนักการเงินที่มีความเชี่ยวชาญ น้องๆรู้กันหรือไม่ ว่านักการเงินในยุคนี้ จำเป็นต้องเก่งคณิตศาสตร์ เพราะจะต้องนำความรู้พื้นฐานคณิต- ศาสตร์มาใช้สำหรับการคำนวณ การพยากรณ์ และการประมาณการต่างๆ ใครชอบวิเคราะห์ ชอบคำนวณ สายอาชีพนี้ก็น่าสนใจนะ
 
 10 >>> ผู้ประกอบการ
           ในยุคนี้ ใครๆ ก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อยากพิสูจน์ไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอออกมาเป็นสินค้าและบริการ ไอเดียใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่เรียกว่า START UP มากมายหากน้องเป็นคนที่ชอบความท้าทายและอยากพิสูจน์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นในตลาด อาจจะเล็งอาชีพนี้ และสร้างความพร้อมให้ตัวเองสำหรับการเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ ก็ได้นะ
 
 อ้างอิงข้อมูล 10 อาชีพ มาจาก http://money.usnews.com
 
You are here: Home บริการจัดหางาน 10 อาชีพมาแรงในปี 2020-Detial